Wie klasseert, die vindt - Hedendaags document- en archiefbeheer in besturen en organisaties

Gratis voorproefje

Ontdek deze publicatie via dit gratis voorproefje. U vindt er een overzicht van de inhoud van het boek met een beperkte reeks bijlagen en informatie.

 

Ontdek de inhoud van het boek

 

 

Selectielijsten

Gemeenten

Vlaamse Vereniging van Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen. Sectie Archief en Hedendaags Documentbeheer. Werkgroep Lokaal Overheidsarchief. Subwerkgroep Selectielijst Gemeenten. Classificatie en selectie naar functies van Vlaamse gemeentearchieven. Voorschriften en advies. Deel 1. Bestuur van de gemeente, Deel 2. Interne taken, Deel 3. Publieke taken (onvolledig), Berchem, 2017. Selectielijst goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op 12 oktober 2017

De subwerkgroep van VVBAD werkt verder aan de lijst. De laatste versie vindt u hier:

 

Polders en wateringen

Vlaamse Vereniging van Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen. Sectie Archief. Werkgroep Lokaal Overheidsarchief. Subwerkgroep Polders en Wateringen. Selectielijsten Polders en wateringen, Berchem, 2010, goedgekeurd door het Algemeen Rijksarchief op 9 juni 2010.

 

Provincie West-Vlaanderen

Provinciearchief West-Vlaanderen, Selectielijst provincie West-Vlaanderen, bijgewerkt tot 2016

 

Politie

Archieven van de lokale politie Archiefselectielijst 2017. Herwerkte versie van de selectielijst verspreid via de ministeriële omzendbrief PLP 40 (Belgisch Staatsblad, 7 april 2006), Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Brussel, 2017.

 

OCMW's

Vlaamse Vereniging van Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen. Sectie Archief. Werkgroep Lokaal Overheidsarchief. Subwerkgroep OCMW. Selectielijs-ten OCMW, Berchem 2015, goedgekeurd door het Algemeen Rijksarchief op op 8 oktober 2015

 

Onderwijs

Sofie Descamps, Chantal Vancoppenolle, Archief van secundaire scholen van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Archiefselectielijst, Brussel, 3 februari 2011.

Vlaamse Vereniging van Bibliotheek-, Archief en Documentatiediensten. Sectie Archief. Werkgroep Lokaal Overheidsarchief. Subwerkgroep selectielijsten. Deel 314. Inrichting en organisatie van secundair gemeenteonderwijs, Berchem, 2011.

 

Ziekenhuis

Emmanuel Bodart, Kathleen Devolder met medewerking van Rolande Depoortere en Michel Nuyttens, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Archiefselectielijst ziekenhuisarchieven – Voorbereidend studiedossier, Brussel, juni 2012

Emmanuel Bodart, Kathleen Devolder met medewerking van Rolande Depoortere en Michel Nuyttens, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Archiefselectielijst ziekenhuisarchieven, Brussel, juni 2012

 

Kerkfabrieken

Archieven van kerkfabrieken en parochies: Selectielijst, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Brussel 2016

 

Protestantse gemeenten

H. Van Isterdael. Richtlijnen en aanbevelingen voor het beheer van het archief van de bestuursraad en van andere archieven van protestantse gemeenten, Miscellanea archivistica. Manuale 57. 2e herziene en bijgewerkte druk. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Brussel, 2007.

 

Sociale Huisvestingsmaatschappijen

M. Carnier, S. De Smet, m.m.v. T. Avermaete en A. Nevejans. Archieven van sociale huisvestingsmaatschappijen: Archiefselectielijst versie 2015, functioneel model, Brussel, 2015.

 

Trefwoordenregister

Download en lees hier het onderdeel Trefwoordenregister.

 

Kernbegrippen en definities

Download en lees hier het onderdeel Kernbegrippen en definities.

Kernbegrippen en definities